ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 131
                                               

Carcharhinus limbatus

Είναι κοινοί στα παράκτια τροπικά και υποτροπικά νερά σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των υφάλμυρων οικοτόπων. Γενετικές αναλύσεις έδειξαν σημαντικές διαφορές σε αυτό το είδος, με τους πληθυσμούς στον Ατλαντικό ωκεανό να είναι απομονωμένες ...

                                               

Triaenodon obesus

Ο λευκοπτέρυγος υφαλοκαρχαρίας είναι ένα είδος καρχαρία της οικογένειας των Καρχαρινιδών και είναι το μόνο μέλος του γένους του.

                                               

Υδρόβιος οργανισμός

Υδρόβιος οργανισμός χαρακτηρίζεται οποιοσδήποτε οργανισμός που το περισσότερο μέρος της ζωής του παραμένει στο νερό. Γενικά υδρόβιοι οργανισμοί καλούνται οι ζωικοί και φυτικοί οργανισμοί που ζουν μέσα στο νερό. Κατ΄επέκταση όμως ως υδρόβια χαρακτ ...

                                               

Ανθόζωα

Ανθόζωο ή ακτινόζωο ονομάζεται γενικά ιδιαίτερη τάξη υδρόβιων οργανισμών, άμισχων κοιλεντερωτών, στην οποία και περιλαμβάνονται οι θαλάσσιες ανεμώνες, οι θαλάσσιες πένες καθώς και τα κοράλλια. Τα υδρόβια αυτά δεν παρουσιάζουν το στάδιο της μέδουσ ...

                                               

Ζωοπλαγκτόν

Το ζωοπλαγκτόν περιλαμβάνει μικρά καρκινοειδή, πρωτόζωα, σπόγγους, κνιδόζωα κ.ά., τα οποία τρέφονται και με φυτοπλαγκτό. Το ζωοπλαγκτό επιβιώνει και σε βάθη μεγαλύτερα από 100 m και αποτελεί τροφή για αλιεύσιμους θαλάσσιους οργανισμούς όπως φάλαι ...

                                               

Κοράλλι

Τα κοράλλια είναι θαλάσσια ασπόνδυλα της ομοταξίας των Ανθοζώων της συνομοταξίας των Κνιδοζώων. Ζουν σε συμπαγείς αποικίες πολλών πανομοιότυπων ξεχωριστών πολυπόδων. Η ομάδα περιλαμβάνει τους σημαντικούς "κτίστες" υφάλων που κατοικούν στους τροπι ...

                                               

Ύδρα (ζωολογία)

Η ύδρα είναι απλό υδρόβιο ζώο με ακτινωτή συμμετρία. Οι ύδρες είναι αρπακτικά ζώα που ανήκουν στην συνομοταξία κνιδόζωα, στην ομοταξία Υδρόζωα και στην τάξη Ανθομέδουσες. Βρίσκονται στις περισσότερες μη ρυπασμένες λίμνες γλυκού νερού και ρέματα σ ...

                                               

Αρχαία

Τα Αρχαία αποτελούν μία επικράτεια μονοκύτταρων μικροοργανισμών. Αυτά τα μικρόβια είναι προκαρυωτικά, που σημαίνει ότι δεν έχουν κυτταρικό πυρήνα. Τα αρχαία ήταν παλαιότερα ταξινομημένα ως βακτήρια, λαμβάνοντας την ονομασία αρχαιοβακτήρια, αλλά α ...

                                               

Βακτήριο

Τα βακτηριόφυτα, λεγόμενα και σχιζομύκητες, ευρύτερα γνωστά ως βακτήρια είναι μικροσκοπικοί, μονοκύτταροι, προκαρυωτικοί οργανισμοί, που συναντούνται σε κάθε είδους βιότοπο και σε πολύ μεγάλους αριθμούς, όπως σε δισεκατομμύρια ανά γραμμάριο γόνιμ ...

                                               

Νιτροποιητικά βακτήρια

Τα Νιτροποιητικά βακτήρια αποτελούν χημειολιθότροφα βακτήρια που μπορούν να προσλάβουν ενέργεια από ανοιγμένες μορφές αζώτου. Η νιτροποίηση είναι αποτέλεσμα δύο ομάδων οργανισμών, των νιτροποιητικών Nitro-so που οξειδώνουν την αμμωνία και των νιτ ...

                                               

Πλασμίδιο

Τα πλασμίδια είναι δίκλωνα, κυκλικά μόρια DNA, το μέγεθος των οποίων ποικίλλει, που εντοπίζονται σε πολλά βακτήρια και περιέχουν μικρό ποσοστό της γενετικής πληροφορίας του κυττάρου. Ο όρος πλασμίδιο εισήχθη από τον Αμερικανό μοριακό βιολόγο Josh ...

                                               

Υπερθερμόφιλος

Υπερθερμόφιλος είναι ο οργανισμός που αναπτύσσεται σε ακραία θερμά περιβάλλοντα - από 60 °C και πάνω. Βέλτιστη θερμοκρασία για την ύπαρξη υπερθερμόφιλων είναι πάνω από 80 °C. Τα υπερθερμόφιλα είναι ένα υποσύνολο των ακραιόφιλων, μικροοργανισμών σ ...

                                               

Ψυχρόφιλος

Ψυχρόφιλοι ή κρυόφιλοι είναι ακραιόφιλοι οργανισμοί που μπορούν να αναπτυχθούν και να αναπαραχθούν σε χαμηλές θερμοκρασίες, από −20 °C έως +10 °C. Θερμοκρασίες χαμηλές μέχρι −15 °C βρίσκονται σε θύλακες πολύ αλμυρών υδάτων περιβαλλόμενοι από θαλά ...

                                               

HPV

Ο HPV είναι ένας ιός που βασίζεται στο DNA και μολύνει το δέρμα και τις βλεννογόνους μεμβράνες των ανθρώπων και ορισμένων ζώων. Σύμφωνα με τους Bernard και συνεργάτες μέχρι στιγμής έχουν αναγνωρισθεί 189 υπότυποι του ιού των θηλωμάτων από τους οπ ...

                                               

Αδενοϊός

Οι Αδενοϊοί είναι μεσαίου μεγέθους, χωρίς φάκελο, εικοσαεδρικοί ιοί, οι οποίοι αποτελούνται από ένα πυρηνοκαψίδιο και το γονιδίωμά τους είναι γραμμικό δίκλωνο DNA. Έχουν περιγραφεί 57 ορότυποι στον άνθρωπο και είναι υπεύθυνοι για το 5-10% των λοι ...

                                               

Ανθρώπινος κορονοϊός HKU1

Ο ανθρώπινος κορονοϊος HKU1 είναι ένα είδος κορονοϊού που προέρχεται από μολυσμένα ποντίκια. Ο μολυσματικός κορονοϊός είναι ένς ιός με γονιδίωμα μονόκλωνου RNA θετικής πολικότητας. Έχει, όπως και άλλοι κορονοϊοί του ίδιου γένους και υπογένους, μι ...

                                               

Ανθρώπινος κορονοϊος 229E

Ο ανθρώπινος κορονοϊος 229E είναι ένα είδος κορονοϊού που μολύνει τους ανθρώπους και τις νυχτερίδες. Ο μολυσματικός ιός είναι ένας ιός με περίβλημα και με θετικής πολικότητας μονόκλωνο RNA για γονιδίωμα. Μαζί με τον ανθρώπινο κορονοϊό OC43, είναι ...

                                               

Ανθρώπινος κορονοϊος NL63

Ο ανθρώπινος κορονοϊος NL63 ή HCoV-NL63 είναι ένα είδος κορονοϊου που εντοπίστηκε στα τέλη του 2004 σε επτά μηνών παιδί με βρογχιολίτιδα στην Ολλανδία.Ο μολυσματικός ιός είναι ένας ιός με περίβλημα και με θετικής πολικότητας μονόκλωνο RNA για γον ...

                                               

Ανθρώπινος κορονοϊος OC43

Ο ανθρώπινος κορονοϊός OC43 είναι μέλος του είδους Betacoronavirus 1 που μολύνει τους ανθρώπους και ζώα. Η μολυσματικός κορονοϊός είναι ένας ιός με περίβλημα και με θετικής πολικότητας μονόκλωνο RNA για γονιδίωμα. Μαζί με τον ανθρώπινο κορονοϊό 2 ...

                                               

Βακτηριοφάγος

Οι βακτηριοφάγοι ή απλά φάγοι είναι ειδική κατηγορία ιών που προσβάλλουν βακτήρια, εξ ου και η, εκ της ελληνικής, διεθνής ονομασία τους. Στη κυριολεξία βακτηριοφάγος σημαίνει "αυτός που καταλύει βακτήρια". Κάθε βακτηριοφάγος μπορεί να προσβάλλει ...

                                               

Ιός του Δυτικού Νείλου

Ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι μονόκλωνος RNA ιός ο οποίος προκαλεί τον πυρετό του Δυτικού Νείλου. Είναι μέλος της οικογένειας Flaviviridae, και συγκεκριμένα του γένους Flavivirus, το οποίο περιλαμβάνει επίσης τον ιό Ζίκα, τον ιό του δάγκειου πυρ ...

                                               

Εισαγωγή στους ιούς

Ο ιός είναι ένας διηθητικός βιολογικός παράγοντας που αναπαράγεται στο εσωτερικό των κυττάρων ξενιστών. Όταν ένα κύτταρο-ξενιστής μολυνθεί από έναν ιό, αναγκάζεται να παράγει πολλές χιλιάδες πανομοιότυπα αντίγραφα του αρχικού ιού, με εξαιρετικά μ ...

                                               

Ιός Ζίκα

Ο ιός Ζίκα είναι μέλος του γένους των φλαβοϊών, που μεταδίδεται από τα ημερόβια κουνούπια του γένους αηδής, όπως τον Aedes albopictus. Στους ανθρώπους ο ιός αυτός προκαλεί μία ήπια ασθένεια γνωστή ως Ασθένεια του ιού Ζίκα, ασθένεια Ζίκα ή απλώς Ζ ...

                                               

Ιός γρίπης

Οι ιοί της γρίπης ή Ορθομυξοϊοί είναι μια οικογένεια RNA ιών που περιλαμβάνει έξι γένη: το ιό γρίπης Α, τον ιό γρίπης Β, τον ιό γρίπης C, τον ισαϊό, τον θογκοτοϊό και ένα γένος που ακόμη δεν έχει περιγραφεί. Τα τρία πρώτα γένη περιλαμβάνουν ιούς ...

                                               

Κορονοϊός

Οι κορονοϊοί ή κοροναϊοί είναι οικογένεια RNA ιών που προκαλούν ασθένειες σε θηλαστικά και πτηνά. Σε ανθρώπους και πτηνά προκαλούν λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος που μπορούν να κυμαίνονται από ήπιες έως θανατηφόρες. Οι ήπιες ασθένειες στο ...

                                               

Κυανοφάγοι

Οι κυανοφάγοι, αποτελούν μια κατηγορία ιών που εμφανίζονται στα υδάτινα οικοσυστήματα και αποτελούν την πιο κοινή μορφή ζωής σε αυτά. Προσβάλλουν βακτήρια, κυρίως κυανοβακτήρια και σε μικρότερη συχνότητα αρχαιοβακτήρια. Παρ΄ ότι ανακαλύφθηκαν μόλ ...

                                               

Λάμδα φάγος

Ο βακτηριοφάγος λ ή Λάμδα φάγος είναι ιός, ο οποίος χρησιμοποιείται ως φορέας κλωνοποίησης σε οργανισμούς με μεγάλο γονιδίωμα. Πρόκειται για ιό που μολύνει βακτήρια, το γενετικό του υλικό είναι δίκλωνο DNA προκείμενου να ενσωματώνεται εύκολα στα ...

                                               

Νοροϊός

Ο νοροϊός είναι το συχνότερο αίτιο εμφάνισης ιογενούς γαστρεντερίτιδας. Ο χρόνος επώασης είναι από 24-48 ώρες και τα συμπτώματα εμφανίζονται αιφνιδίως και διαρκούν 1 με 3 ημέρες. Ένα μικρό ποσοστό των ασθενών θα χρειαστούν ιατρική παρακολούθηση. ...

                                               

Ταξινόμηση ιών

Η ταξινόμηση των ιών είναι η διαδικασία της ονοματοδοσίας τους και της τοποθέτησής τους σε ένα ταξινομικό σύστημα. Παρόμοια με τα συστήματα ταξινόμησης που χρησιμοποιούνται για κυτταρικούς οργανισμούς, η ταξινόμηση των ιών αποτελεί αντικείμενο δι ...

                                               

Ταξινόμηση κατά Baltimore

Η ταξινόμηση κατά Baltimore είναι ένα σύστημα ταξινόμησης ιών που ομαδοποιεί τους ιούς σε οικογένειες, ανάλογα με τον τύπο του γονιδιώματός τους και τη μέθοδο αντιγραφής τους. Το σύστημα αναπτύχθηκε από τον Ντέιβιντ Μπάλτιμορ.

                                               

Πρώτιστα

Στη Βιολογία τα Πρώτιστα αναφέρονται στο βασίλειο των ευκαρυωτικών οργανισμών, δηλαδή όλων εκείνων που τα κύτταρά τους φέρουν διακριτό πυρήνα, τα οποία δεν ανήκουν ούτε στα Φυτά, ούτε στα Μετάζωα αλλά ούτε και στους Ευμύκητες. Τα περισσότερα Πρώτ ...

                                               

Εγχυματικά

Τα εγχυματικά είναι τάξη μικροσκοπικών ζωυφίων που ονομάστηκαν έτσι γιατί πρωτοπαρατηρήθηκαν στα εγχύματα φυτικών ουσιών. Αποτελούνται από μια ζελατινοειδή μάζα που περιβάλλεται από μια λεπτή μεμβράνη, που στο σύνολό της ή κατά μέρη φέρει λεπτά κ ...

                                               

Τρηματοφόρα

Τα τρηματοφόρα αποτελούν συνομοταξία πρωτίστων και χαρακτηρίζονται ως μονοκύτταροι οργανισμοί με δικτυωτά ψευδοπόδια. Έχουν ετεροφασικό κύκλο ζωής και στις περισσότερες περιπτώσεις φέρουν κέλυφος που συνίσταται κυρίως από ανθρακικό ασβέστιο και κ ...

                                               

Χοανόζωα

Χοανόζωα είναι το όνομα συνομοταξίας πρωτίστων που ανήκει στη γενεαλογία των οπισθόκοντων. Τα περισσότερα φαίνεται να είναι πιο κοντά στα ζώα από ότι στους μύκητες, ενώ έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους βιολόγους που μελετούν την προέλευση των ...

                                               

Κυανοβακτήρια

Τα κυανοβακτήρια αποτελούν φωτοσυνθετικούς οργανισμούς που παλαιότερα κατά την κλασική ταξινόμηση φέρονταν με το όνομα "κυανοφύκη". Σήμερα θεωρούνται ιδιαίτερη συνομοταξία στην επικράτεια των Βακτηρίων. Τα κυανοβακτήρια αποτελούν ομάδα φωτοσυνθετ ...

                                               

Cylindrospermopsis raciborskii

Τα βακτήρια του γένους Cylindrospermopsis raciborskii είναι υδρόβιοι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί που ανήκουν στο φύλο Κυανοβακτήρια. Το γένος Cylindrospermopsis θεωρείται τροπικό ή υποτροπικό είδος αλλά τα τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί και σε πιο ...

                                               

Microcystis aeruginosa

Το Microcystis aeruginosa είναι είδος φωτοσυνθετικών τοξικών βακτηρίων που καλούνται κυανοβακτήρια. Τα κυανοβακτήρια αποτελούν την μεγαλύτερη την πιο ποικιλόμορφη και την ευρύτερα εξαπλωμένη ομάδα φωτοσυνθετικών προκαρυωτικών οργανισμών. Επίσης ε ...

                                               

Αναβαίνη

Η αναβαίνη είναι γένος νηματωδών κυανοβακτηρίων, που υπάρχουν στην κατάσταση του πλαγκτού στη θάλασσα, αλλά και σε σώματα γλυκού νερού. Το γένος ανήκει στην οικογένεια νοστοκώδη και περιλαμβάνει 46 είδη. Είναι μονοκύτταροι μικροσκοπικοί οργανισμο ...

                                               

Ετεροκύτιο

Τα ετεροκύτια είναι διαφοροποιημένα κύτταρα αζωτοδεσμευτικών νηματοειδών κυανοβακτηρίων, στα οποία πραγματοποιείται η διαδικασία της αζωτοδέσμευσης σε αερόβια περιβάλλοντα. Τα ετεροκύτια είναι μεγεθυμένα φωτοσυνθετικά ανενεργά κύτταρα, με παχύ κυ ...

                                               

Σπειρουλίνα

Η σπειρουλίνα είναι το εμπορικό όνομα ενός κυανοβακτηρίου που ανήκει στο γένος Αρθροσπείρα. Πιο συγκεκριμένα, ταξινομείται στην οικογένεια Μικροκολεοειδή, της τάξης Oscillatoriales και ανήκει στην ομοταξία Cyanophyceae.

                                               

Λαμπρός γίγαντας

Η τάξη φωτεινότητας II στη φασματική ταξινόμηση του Τσαρλς Γιέρκς, δίνεται στους λαμπρούς γίγαντες. Αυτά είναι αστέρια που βρίσκονται στο όριο μεταξύ απλών γιγάντων και υπεργιγάντων, με βάση την εμφάνιση των φασμάτων τους.

                                               

Αστερισμοί του Εβέλιου

Αστερισμοί του Εβέλιου χαρακτηρίζονται, στην ιστορία της καθιέρωσης των αστερισμών, επτά νέοι αστερισμοί που συμπεριέλαβε στην ουράνια χαρτογράφησή του ο Πολωνός αστρονόμος Εβέλιος το 1687, που δεν υπήρχαν προηγουμένως και οι οποίοι είναι: Ο Μικρ ...

                                               

Κατάλογος αστερισμών κατά έκταση

Εδώ είναι ένας κατάλογος των 88 σύγχρονων αστερισμών κατά την έκτασή τους στον ουρανό, μετρημένοι σε τετραγωνικές μοίρες. Αυτές οι εκτάσεις είναι καθορισμένες από τα όρια των αστερισμών που καταρτίστηκαν από τον Εζέν Ντελπόρτ το 1930 εκ μέρους τη ...

                                               

Αστέρας Βολφ-Ραγιέ

Οι αστέρες Βολφ-Ρεγιέ ανήκουν στην κατηγορία των μεταβλητών άστρων. Χαρακτηρίζονται από μεγάλη φωτεινότητα που φθάνει σε απόλυτο οπτικό μέγεθος το -5, θερμοκρασία στην επιφάνεια 30.000 έως 50.000 Κ, και φτωχή ατμόσφαιρα σε υδρογόνο αλλά πλούσια σ ...

                                               

Αστέρας εκλάμψεων

Ο αστέρας εκλάμψεων είναι ένας μεταβλητός αστέρας που μπορεί να εμφανίσει απρόβλεπτη και υψηλή αύξηση στη φωτεινότητά του για λίγα λεπτά. Πιστεύεται ότι οι εκλάμψεις ενός αστέρα εκλάμψεων είναι ανάλογες με τις ηλιακές εκλάμψεις, σε αυτές οφείλετα ...

                                               

Γίγαντας αστέρας

Στην Αστροφυσική ονομάζεται γίγαντας αστέρας ένας αστέρας με σημαντικά μεγαλύτερη διάμετρο και λαμπρότητα από ένα αστέρα της Κύριας Ακολουθίας του ίδιου φασματικού τύπου. Ο Γίγαντας αστέρας έχει ακτίνα από δεκαπλάσια μέχρι εκατονταπλάσια της ηλια ...

                                               

Διαγαλαξιακός αστέρας

Ο διαγαλαξιακός αστέρας είναι άστρο το οποίο δεν βρίσκεται εντός ενός γαλαξία. Η ύπαρξη των αστέρων αυτών υπήρξε αντικείμενο ευρείας συζήτησης στην επιστημονική κοινότητα κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1990, και γενικά θεωρούνται πως είναι το απο ...

                                               

Ερυθρός νάνος

Ο ερυθρός νάνος ορίζεται με βάση το διάγραμμα Hertzsprung-Russell, ως ένας αστέρας που βρίσκεται στο κάτω μέρος της Κύριας Ακολουθίας. Είναι δηλαδή οποιοσδήποτε μικρής μάζας και διαμέτρου αστέρας με σχετικώς χαμηλή επιφανειακή θερμοκρασία, μικρότ ...

                                               

Ερυθρός γίγαντας

Ερυθρός γίγαντας ονομάζεται κάθε μεγάλος ψυχρός αστέρας φασματικού τύπου K ή M που έχει εξελιχθεί τόσο ώστε να μη συγκαταλέγεται πλέον στους αστέρες της Κύριας Ακολουθίας, όπως αυτή ορίζεται από το διάγραμμα Χέρτζσπρουνγκ-Ράσελ. Ως εξελικτική κατ ...

                                               

Ηλιοειδείς αστέρες

Ηλιοειδείς αστέρες ονομάζονται οι αστέρες που έχουν χαρακτηριστικά, κυρίως μάζα, φασματικό τύπο - χρώμα και διάμετρο, παρόμοια με τα αντίστοιχα του Ήλιου. Οι περισσότεροι επιστήμονες θεωρούν ότι η πιθανότητα οι ηλιοειδείς αστέρες να έχουν κατοική ...