ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 328
                                               

Wendelstein 7-X

Ο αντιδραστήρας Wendelstein 7-X είναι ένα πειραματικός stellarator κατασκευασμένος στο Γκράιφσβαλντ της Γερμανίας, από το Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ για την Φυσική Πλάσματος, και ολοκληρωμένος τον Οκτώβριο του 2015. Είναι μια περαιτέρω εξέλιξη του Wend ...

                                               

Πλουτώνιο-242

Το πλουτώνιο-242 είναι ένα από τα ισότοπα του πλουτωνίου, το δεύτερο μακροβιότερο, με διάρκεια ημιζωής 373.300 χρόνια. Η ημιζωή του 242 Pu είναι περίπου 15 φορές μεγαλύτερη από αυτήν του 239 ως εκ τούτου, είναι κατά 15 φορές λιγότερο ραδιενεργό κ ...

                                               

Πυρηνοκίνητο πλοίο

Πυρηνοκίνητο πλοίο χαρακτηρίζεται το πλοίο εκείνο που χρησιμοποιεί ως μέσον πρόωσης πυρηνική ενέργεια. Αποτελεί την τελευταία εξέλιξη μέσου πρόωσης των μηχανοκινήτων πλοίων. Τα πλοία αυτά σε ειδικό διαμέρισμα πρώραθεν του μηχανοστασίου φέρουν πυρ ...

                                               

Έλικας

Ο έλικας ή προπέλα είναι μηχανική συσκευή η οποία αποτελείται από στοιχεία τα οποία ονομάζονται λεπίδες, τα οποία τοποθετούνται ομόκεντρα και ενιαία σε έναν άξονα, και όταν περιστρέφονται οδηγούν ένα επίπεδο σε κίνηση. Οι λεπίδες δεν είναι επίπεδ ...

                                               

Κώστας Μουτζούρης

Ο Κώστας Μουτζούρης είναι Έλληνας ομότιμος καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και πρώην πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου. Πολυτεχνείου, πρώην πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πολιτικός και σημερινός Περιφερ ...

                                               

Αντισιδηρομαγνητισμός

Σε υλικά που επιδεικνύουν αντισιδηρομαγνητισμό, οι μαγνητικές ροπές των ατόμων ή μορίων, σχετίζονται συνήθως με τα σπιν των ηλεκτρονίων, στοιχίζονται σε κανονική διάταξη με τα γειτονικά σπιν δείχνοντας σε αντίθετες κατευθύνσεις. Δηλαδή, όπως ο σι ...

                                               

Μαγνητοαντίσταση

Μαγνητοαντίσταση είναι η τάση ενός υλικού να αλλάζει την τιμή της ηλεκτρικής αντίστασης του σε ένα εξωτερικά εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο. Υπάρχει μια ποικιλία φαινομένων που μπορούν να ονομαστούν μαγνητοαντίσταση. Ορισμένα παρουσιάζονται σε χύδη ...

                                               

Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων

Η μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων είναι μια αριθμητική μέθοδος για τον υπολογισμό προσεγγιστικών λύσεων μερικών διαφορικών εξισώσεων. Η αναλυτική λύση των εξισώσεων με τις οποίες περιγράφονται τα διάφορα τεχνικά προβλήματα είναι δυνατή μόνο σε ειδ ...

                                               

Μικροσυστοιχίες γονιδίων

Οι μικροσυστοιχίες γονιδίων είναι μία διάταξη μικροσκοπικών σημείων που αντιπροσωπεύουν μοναδικά γονίδια και ακινητοποιούνται με ομοιοπολικούς δεσμούς σε μία στερεή επιφάνεια. Χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση DNA ή χρησιμοποιούν DNA για το σύστημα ...

                                               

Λάδι σιλικόνης

Ένα λάδι σιλικόνης είναι οποιοδήποτε υγρό πολυμερισμένο σιλοξάνιο με οργανικές πλευρικές αλυσίδες. Σχηματίζονται με ένα σκελετό εναλλασσόμενων ατόμων πυριτίου-οξυγόνου – δηλαδή σιλοξάνιο – αντί για άτομα άνθρακα. Άλλα είδη προσαρτώνται στα τετρασ ...

                                               

Υπεραγώγιμος μαγνήτης

Υπεραγώγιμος μαγνήτης είναι ένας ηλεκτρομαγνήτης που παρασκευάζεται από σπείρες υπεραγώγιμου σύρματος. Πρέπει να ψυχθεί σε κρυογονικές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Στην υπεραγώγιμη κατάσταση το καλώδιο μπορεί να άγει πολύ μεγαλύ ...

                                               

Αισθητήρας Hall

Οι αισθητήρες φαινόμενου Hall χρησιμοποιούνται στους διανομείς πολλών συστημάτων ανάφλεξης για να ενεργοποιήσουν το πρωτεύον κύκλωμα και για να μετρήσουν τις στροφές/λεπτό του κινητήρα. Αλλά χρησιμοποιούνται επίσης σε πολλά συστήματα ανάφλεξης χω ...

                                               

Έργο εξαγωγής

Τα μέταλλα αποτελούνται από θετικά ιόντα, τοποθετημένα συμμετρικά σε κρυσταλλικό πλέγμα. Στο εσωτερικό του μετάλλου υπαρχουν εγκλωβισμένα ελεύθερα ηλεκτρόνια δηλαδή ηλεκτρόνια που δεν ανήκουν στα ιόντα του μετάλλου. Πάνω σε αυτά ασκούνται δυνάμει ...

                                               

Θερμική διαστολή

Η θερμική διαστολή είναι το φαινόμενο κατά το οποίο αυξάνονται οι διαστάσεις ενός σώματος καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία του. Το αντίθετο φαινόμενο, κατά το οποίο ένα σώμα μικραίνει, όταν η θερμοκρασία του μειώνεται ονομάζεται θερμική συστολή. Γεν ...

                                               

Μοντέλο του Ντρουντ

Στη φυσική στερεάς κατάστασης, το μοντέλο του Ντρουντ είναι ένα κλασικό μοντέλο που προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Γερμανό φυσικό Πολ Ντρουντ το 1900 με σκοπό την περιγραφή των ιδιοτήτων ηλεκτρονίων σε μέταλλα. Το μοντέλο του Ντρουντ αποτελεί μ ...

                                               

Στερεό του Αϊνστάιν

Το στερεό του Αϊνστάιν είναι ένα θεωρητικό μοντέλο στερεών που προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν το 1907, με σκοπό τη μελέτη της εξάρτησης της θερμοχωρητικότητας των στερεών από τη θερμοκρασία. Η σημασία του αυτού μοντέλου είναι μ ...

                                               

Μακρομόριο

Ο όρος Μακρομόρια αναφέρεται συνήθως σε μόρια μεγάλου μοριακού βάρους, όπως τα πολυμερή και τα βιοπολυμερή. Γενικά ως "βιολογικά μακρομόρια" χαρακτηρίζονται σύνθετες οργανικές ενώσεις μεγάλου μοριακού βάρους 10 3 - 10 9. όπως είναι οι πρωτεΐνες, ...

                                               

Ολιγομερές

Στην χημεία, ένα ολιγομερές είναι ένα μοριακό σύμπλοκο που αποτελείται από λίγες μονομερείς μονάδες, σε αντίθεση με ένα πολυμερές, όπου ο αριθμός των μονομερών είναι, γενικά, μεγάλος.Παραδείγματος χάρη, διμερή, τριμερή και τετραμερή είναι ολιγομε ...

                                               

Αυτοματισμός γραφείου

Ο αυτοματισμός γραφείου αναφέρεται στην ποικιλία μηχανημάτων και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή δημιουργία, συλλογή, αποθήκευση, διαχείριση και αναμετάδοση πληροφοριών γραφείου που απαιτούνται για την εκπ ...

                                               

Συστήματα αυτοματοποίησης γραφείου

Ο αυτοματισμός γραφείου αναφέρεται στην ποικιλία μηχανημάτων και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή δημιουργία, συλλογή, αποθήκευση, διαχείριση και αναμετάδοση πληροφοριών γραφείου που απαιτούνται για την εκπ ...

                                               

Ανάλυση ηχητικού σήματος

Η ανάλυση ηχητικών σημάτων αναφέρεται στην εξαγωγή γνώσης η σχετίζεται με το περιεχόμενο και την φύση των σημάτων αυτών. Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η ταξινόμηση, η κατάτμηση, η αυτόματη ανάκτηση, η σύνθεση κ.α. Σε γενικές γραμμές, η διαδι ...

                                               

Δειγματοληψία σήματος

Στην επιστήμη της επεξεργασίας σήματος, δειγματοληψία είναι η μετατροπή ενός συνεχούς σήματος σε διακριτό. Ένα συνηθισμένο παράδειγμα δειγματοληψίας είναι η μετατροπή ενός ηχητικού σήματος σε μια σειρά από δείγματα. Το δείγμα συνήθως αναφέρεται σ ...

                                               

Απολαβή

Απολαβή στην ηλεκτρονική είναι μέγεθος που εκφράζει μεταβολή στάθμης ισχύος ή τάσης μεταξύ της εισόδου και της εξόδου ενός κυκλώματος. Υπολογίζεται ως το πηλίκο του μεγέθους της εξόδου προς το αντίστοιχο μέγεθος της εισόδου αλλά πιο συχνά εκφράζε ...

                                               

Κύκλωμα LED

Στην ηλεκτρονική ως κύκλωμα LED αναφέρεται το ηλεκτρικό κύκλωμα με το οποίο μπορεί να τροφοδοτηθεί μια δίοδος εκπομπής φωτός. Το κύκλωμα θα πρέπει να επιτρέπει να τροφοδοτηθεί με συγκεκριμένη τιμή ρεύματος που χρειάζεται το LED για να εκπέμψει φω ...

                                               

Μέγιστος ρυθμός μεταβολής

Μέγιστο ρυθμό μεταβολής ονομάζουμε την δυνατότητα του σήματος εξόδου ενός τελεστικού ενισχυτή να παρακολουθεί τις μεταβολές του σήματος εισόδου. Η ταχύτητα μεταβολής της τάσης εξόδου σε ένα τελεστικό ενισχυτή είναι πεπερασμένη. Ο τύπος που μας δί ...

                                               

Ραδιοναυτιλία

Με τον όρο Ραδιοναυτιλία ή Ηλεκτρονική ναυτιλία, ονομάζεται το είδος εκείνο της ναυσιπλοΐας ή αεροναυσιπλοΐας, όπου η θέση του πλοίου/αεροσκάφους, η πορεία και οι αποστάσεις υπολογίζονται με ειδικά ηλεκτρονικά ναυτιλιακά ή αεροναυτιλιακά όργανα π ...

                                               

DME

DME είναι και μια συντομογραφία για τον διμεθυλαιθέρα. D.M.E. ή DME. Ακρωνύμιο των λέξεων D istance M easuring E quipment. Συσκευή Μέτρησης Απόστασης. Ανήκει στην κατηγορία των αεροναυτιλιακών ραδιοβοηθημάτων και αποτελείται από το σταθμό εδάφους ...

                                               

VOR

Η λέξη V.O.R. ή VOR είναι ένα σύνθετο ακρωνύμιο των λέξεων V ery high frequency O mnidirectional R ange. Στην ελληνική γλώσσα ο όρος μεταφράζεται ως Πανκατευθυντικός Αεροναυτιλιακός Ραδιοφάρος πολύ υψηλής συχνότητας. Είναι ένα ραδιοναυτιλιακό βοή ...

                                               

Ραδιογωνιόμετρο

Το ραδιογωνιόμετρο αποτελεί το παλαιότερο ραδιοναυτιλιακό βοήθημα για τον προσδιορισμό της διεύθυνσης παράκτιου σταθμού εκπομπής ραδιοκυμάτων. Η χρήση του χρονολογείται από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

                                               

Κτιριοδομικός Κανονισμός

Ο Κτιριοδομικός Κανονισμός είναι νομοθετικός κανονισμός του ελληνικού κράτους, που ρυθμίζει τα σχετικά με την κατασκευή των δομικών έργων. Ο κανονισμός αυτός μαζί με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, είναι η βασική νομοθεσία που διέπει την κατασκε ...

                                               

Οικοδομική γραμμή

Η οικοδομική γραμμή αποτελεί έννοια η οποία χρησιμοποιείται στην δόμηση. Στην Ελλάδα, οικοδομική γραμμή, σύμφωνα με τη παράγραφο 48 του Άρθρου 2 "Ορισμοί" του Ν. 4067/2012 ως η γραμμή που καθορίζεται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και αποτε ...

                                               

Παράθυρο

Το παράθυρο είναι ένα άνοιγμα στον τοίχο ενός κτιρίου, και σε αντίθεση με την πόρτα δεν ξεκινάει από το πάτωμα αλλά σε ένα συγκεκριμένο ύψος. Η ανακάλυψη του τζαμιού αντικατέστησε πανιά και χαρτιά που παλαιότερα κάλυπταν ένα παράθυρο. Η αρχιτεκτο ...

                                               

Χαλκουργία

Η Χαλκουργία αποτελεί ιδιαίτερο τομέα της μεταλλοτεχνίας που αφορά την κατεργασία του χαλκού και την κατάλληλη διαμόρφωσή του για την παραγωγή χρηστικών αντικειμένων. Πρόκειται για πανάρχαια τέχνη από την οποία και προσδιορίστηκε η εποχή του χαλκ ...

                                               

Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης

Το Αυτόματο Σύστημα Αναγνωρίσεως, ευρύτερα γνωστό ως σύστημα AIS, είναι ένα σύστημα αυτόματης ανταλλαγής ψηφιακών σημάτων μεταξύ πλοίων, αλλά και παράκτιων συστημάτων κυκλοφορίας πλοίων, στη συχνότητα των υπερβραχέων κυμάτων. Μέσω του συστήματος ...

                                               

Complex instruction set computer

Η συντομογραφία της έκφρασης "Complex instruction set computer" είναι CISC και σημαίνει υπολογιστής συνθέτου συνόλου εντολών. Η στρατηγική στην οποία βασίζεται η αρχιτεκτονική CISC είναι η ύπαρξη ενός μεγάλου συνόλου εντολών, στο οποίο συμπεριλαμ ...

                                               

Northbridge

Το northbridge γνωστό και ως MCH ή ως ΙΜC στα συστήματα της Intel, είναι το ένα από τα δύο τσιπ βασισμένα στη τσιπσετ λογική πυρήνων, τοποθετημένα επάνω στην μητρική πλακέτα. Το έτερο τσιπ αποκαλείται southbridge. Ο διαχωρισμός του τσιπσετ στα no ...

                                               

Reduced instruction set computer

Η συντομογραφία του είναι RISC και σημαίνει υπολογιστής περιορισμένου συνόλου εντολών. Η στρατηγική στην οποία βασίζεται η αρχιτεκτονική RISC είναι η ύπαρξη ενός μικρού συνόλου εντολών, οι οποίες πραγματοποιούν ένα ελάχιστο πλήθος απλών λειτουργι ...

                                               

Southbridge

Το southbridge, στα συστήματα της Intel) είναι το τσιπ το οποίο υλοποιεί τις πιο "αργές" λειτουργίες της μητρικής πλακέτας. Το southbridge συνήθως δεν συνδέεται απευθείας με την ΚΜΕ. Αντιθέτως, επικοινωνεί με αυτήν μέσω του northbridge. Επίσης μπ ...

                                               

Άμεση πρόσβαση μνήμης

Το πρότυπο Direct Memory Access, που σημαίνει "Άμεση Πρόσβαση Μνήμης" ή "Άμεση Προσπέλαση Μνήμης", είναι ένα χαρακτηριστικό των σύγχρονων υπολογιστών και μικροεπεξεργαστών το οποίο παρέχει τη δυνατότητα σε υποσυστήματα του υλικού ενός υπολογιστή ...

                                               

Αίτηση διακοπής

Η έκφραση αίτηση διακοπής προέρχεται από τον κόσμο των υπολογιστών και δηλώνει είτε την πράξη της διακοπής των γραμμών διαύλου για τη σήμανση μιας διακοπής είτε τις ίδιες τις γραμμές εισόδου διακοπών ενός προγραμματιζόμενου ελεγκτή διακοπών. Οι γ ...

                                               

Αριθμητική και Λογική Μονάδα

Στη μηχανική υπολογιστών η αριθμητική/λογική μονάδα είναι ένα ψηφιακό κύκλωμα το οποίο εκτελεί αριθμητικούς και λογικούς υπολογισμούς. Η ALU είναι θεμελιώδες δομικό στοιχείο της Κ.Μ.Ε. του υπολογιστή. Ακόμα και οι πιο απλοί μικροεπεξεργαστές έχου ...

                                               

Αριθμητική υπερχείλιση

Στα ψηφιακά ηλεκτρονικά και στην επιστήμη των υπολογιστών, αριθμητική υπερχείλιση ή απλούστερα υπερχείληση συμβαίνει όταν μια αριθμητική πράξη επιχειρεί να δημιουργήσει μια αριθμητική τιμή η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη για να αναπαρασταθεί εντός ...

                                               

Αρχιτεκτονική ροής δεδομένων

Η αρχιτεκτονική ροής δεδομένων είναι μια αρχιτεκτονική υπολογιστή που έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική φον Νόιμαν ή αρχιτεκτονική ροής ελέγχου. Οι αρχιτεκτονικές ροής δεδομένων δεν έχουν μετρητή προγράμματος και η δυνατότητα ε ...

                                               

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Η αρχιτεκτονική υπολογιστών, ή οργάνωση υπολογιστών, είναι το γνωστικό πεδίο της μηχανικής υπολογιστών το οποίο πραγματεύεται τον λογικό σχεδιασμό, τη δομή και τη λειτουργία του υλικού ενός υπολογιστικού συστήματος, συνήθως ηλεκτρονικού και ψηφια ...

                                               

Αρχιτεκτονική φον Νόιμαν

Οι σύγχρονοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές σχεδιάζονται με βάση τις αρχές που διατυπώθηκαν τη δεκαετία του 1940 από τον Τζον φον Νόιμαν στο Ινστιτούτο Προηγμένων Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον. Αυτές οι θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες αναφέροντα ...

                                               

Αρχιτεκτονική Χάρβαρντ

Η Αρχιτεκτονική Χάρβαρντ είναι μια αρχιτεκτονική υπολογιστών πολύ δημοφιλής στους μικροελεγκτές. Ο χώρος διευθύνσεων προγράμματος είναι ανεξάρτητος από εκείνον των δεδομένων. Το μήκος των λέξεων στο χώρο του προγράμματος μπορεί να είναι διαφορετι ...

                                               

Καταχωρητής

Στη μηχανική υπολογιστών, ο καταχωρητής είναι τύπος μικρής αλλά πολύ γρήγορης μνήμης που βρίσκεται μέσα στο τσιπ του επεξεργαστή. Η μνήμη αυτή χρησιμοποιείται για την βελτίωση της ταχύτητας εκτέλεσης των διαφόρων προγραμμάτων, αφού σε αυτήν συνήθ ...

                                               

Μηδέν με πρόσημο

Το μηδέν με πρόσημο είναι ο αριθμός του μηδενός μαζί με το θετικό ή αρνητικό πρόσημο. Στην συνήθη αριθμητική ο αριθμός μηδέν δεν διαθέτει πρόσημο, έτσι το +0 ή -0 είναι το ίδιο με το 0. Ωστόσο στην επιστήμη υπολογιστών, κάποιες αναπαραστάσεις αρι ...

                                               

Μητρική κάρτα

Μια μητρική κάρτα, επίσης γνωστή και σαν μητρική πλακέτα ή μητρική ή κάρτα συστήματος είναι το κεντρικό και βασικό τυπωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα ενός σημερινού υπολογιστή. Ένας τυπικός υπολογιστής αποτελείται από τον μικροεπεξεργαστή, την κεντρική ...

                                               

Μικροαρχιτεκτονική

Στη μηχανική των υπολογιστών, ο όρος μικροαρχιτεκτονική περιγράφει το τρόπο με τον οποίο ένα καθορισμένο αρχιτεκτονικό σύνολο εντολών πυρήνα υλοποιείται σε έναν επεξεργαστή. Ένα δεδομένο Α.Σ.Ε. μπορεί να υλοποιείται με διαφορετικές μικροαρχιτεκτο ...