ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 329
                                               

Συμμετρική πολυεπεξεργασία

Η συμμετρική πολυεπεξεργασία ή ΣΠΕ είναι μια αρχιτεκτονική υπολογιστή όπου δύο ή περισσότεροι όμοιοι επεξεργαστές, πιθανώς υλοποιημένοι ως διαφορετικοί "επεξεργαστικοί πυρήνες" στο ίδιο μικροτσίπ, συνδέονται με μια κοινή διαμοιραζόμενη κύρια μνήμ ...

                                               

Σωλήνωση (υπολογιστές)

Στην πληροφορική σωλήνωση, διοχέτευση ή διασωλήνωση καλείται ένα σύνολο από στοιχεία, υποσυστήματα μιας διαδικασίας επεξεργασίας δεδομένων τα οποία συνδέονται σε σειρά, έτσι ώστε η έξοδος από ένα στοιχείο να αποτελεί είσοδο για το επόμενο στη σει ...

                                               

Υπερβαθμωτός επεξεργαστής

Ένας υπερβαθμωτός επεξεργαστής χρησιμοποιεί πολλές ανεξάρτητες διοχετεύσεις εντολών επιτυγχάνοντας παραλληλισμό στην εκτέλεση των εντολών. Έτσι μια χρονική στιγμή σε κάθε διοχέτευση μπορεί να εκτελείται και διαφορετική εντολή. Ένας υπερβαθμωτός ε ...

                                               

Barcode reader

Barcode reader ή barcode scanner είναι συσκευή ανάγνωσης γραμμωτού ή ραβδωτού κώδικα ή ραβδοκώδικα. Συγκεκριμένα, ο ραβδοκώδικας είναι ένα σύνολο παράλληλων ανισόπαχων κάθετων γραμμών και αριθμών, το οποίο περιέχει πληροφορίες για το προϊόν πάνω ...

                                               

Ευστάθεια πλοίου

Ευστάθεια πλοίου ονομάζεται η τάση που παρουσιάζει ένα πλοίο ν΄ ανθίσταται σε οποιαδήποτε κλίση εγκάρσια ή διαμήκη, που προκαλείται από διάφορες αιτίες, καθώς επίσης και η τάση επαναφοράς του στην "αρχική θέση ισορροπίας" του.

                                               

Άνωση πλοίου

Γενικά η άνωση των πλοίων, που λέγεται και πλευστότητα *, αποτελεί αφενός μεν ιδιαίτερης σημασίας κεφάλαιο που εξετάζεται από τη ναυπηγική, αφετέρου στο σύνολό του, απόλυτα απαραίτητες γνώσεις για τους αξιωματικούς των πλοίων, τόσο για τους ίδιου ...

                                               

Γραμμή φόρτωσης

Γραμμή φόρτωσης ή γραμμή μεγίστου φόρτου ή σημείο Πλίμσολ είναι η ίσαλος που σύμφωνα με τους υπολογισμούς που γίνονται κατά τη σχεδίαση, θα πλέει το πλοίο στην κατάσταση πλήρους φόρτωσης. Σ αυτή αντιστοιχεί το μέγιστο επιτρεπόμενο βύθισμα από του ...

                                               

Διαγωγή πλοίου

Διαγωγή πλοίου, ονομάζεται οποιαδήποτε εικόνα παρουσιάζει ένα πλοίο όταν δεν είναι ζυγοσταθμισμένο, δηλαδή δεν είναι ισοβύθιστο κυρίως κατά το διάμηκες. Ή Διαγωγή πλοίου συμβολίζεται συνήθως με το γράμμα d. Και υφίσταται κάθε φορά που παρατηρείτα ...

                                               

Διατοίχιση

Η διατοίχιση ή διατοιχισμός, κοινώς "μπότζι", είναι όρος της Ναυτιλίας και αφορά μορφή ταλάντωσης του πλοίου κατά τον διαμήκη άξονα δηλαδή οι κλίσεις δεξιά και αριστερά που παίρνει το πλοίο "εξ υπαμοιβής", είτε "εν πλω", είτε "εν όρμω". Αιτία που ...

                                               

Ερματισμός

Ερματισμός ονομάζεται η χρησιμοποίηση θαλάσσιου νερού με το οποίο γίνεται η πλήρωση ειδικών δεξαμενών των πλοίων για την επίτευξη επαρκούς ευστάθειας. Η εργασία αυτή ονομάζεται ερμάτωση και αποτελεί αντικείμενο της ναυτικής τέχνης, που εμπίπτει γ ...

                                               

Ζεύγος ευστάθειας

Σ΄ ένα πλοίο που ισορροπεί στην επιφάνεια του ύδατος το κέντρο βάρους του βρίσκεται πάνω από το κέντρο άντωσης. Αν όμως κάποια άλλη δύναμη, ξένη από τις παραπάνω δυνάμεις ή συνδυασμός δυνάμεων από π.χ. στροφή πηδαλίου, άνεμο, κύμα, μετατόπιση φορ ...

                                               

Ζυγοστάθμιση πλοίου

Με τον όρο ζυγοστάθμιση πλοίου χαρακτηρίζεται η διαγωγή ενός έμφορτου πλοίου όταν αυτό φέρεται ισοβύθιστο σε πλώρη, πρύμνη και κατά πλευρά. Τότε το πλοίο λέγεται ζυγοσταθμισμένο ". Στη περίπτωση αυτή η Διαγωγή πλοίου είναι μηδενική. Η ζυγοστάθμισ ...

                                               

Κέντρο άντωσης πλοίου

Το Κέντρο άντωσης πλοίου προσδιορίζεται κατ αντίθετη έννοια με το κέντρο βάρους πλοίου. Πρόκειται για συνισταμένη υδροστατικών πιέσεων άντωσης που ασκούνται από το κάτω μέρος της γάστρας του πλοίου, η οποία αντιτίθεται στο βάρος του πλοίου και ισ ...

                                               

Κέντρο βάρους πλοίου

Με το γενικό όρο βάρος πλοίου χαρακτηρίζεται το σύνολο των βαρών των αντικειμένων που βρίσκονται σ΄ ένα πλοίο όπου συμπεριλαμβάνεται το συνολικό βάρος κατασκευής, των πάσης φύσεως μηχανών και εξαρτημάτων, συσκευών, εφοδίων, καυσίμων, υφιστάμενου ...

                                               

Καμπύλη ευστάθειας

Από της ναυπήγησής τους όλα τα πλοία και ιδιαίτερα τα φορτηγά πλοία εφοδιάζονται και με ειδικά σχεδιαγράμματα που αφορούν την ευστάθειά τους, τις λεγόμενες καμπύλες ευσταθείας, που ανταποκρίνονται σε διάφορες χαρακτηριστικές συνθήκες φόρτωσης αυτ ...

                                               

Κλίση πλοίου

Με το γενικό όρο κλίση πλοίου χαρακτηρίζεται η από οποιονδήποτε λόγο και αιτία στιγμιαία απομάκρυνση του πλοίου από τη κατακόρυφη θέση του, προς οποιαδήποτε διεύθυνση, κατά την έννοια του εγκάρσιου. Σε ένα μηχανοκίνητο ή και ιστιοφόρο ακόμα πλοίο ...

                                               

Μετάκεντρο

Ένα πλοίο είναι δυνατόν να αποκτήσει κλίση προς οποιανδήποτε κατεύθυνση από δύο μόνο λόγους: ή λόγω επίδρασης εξωτερικών δυνάμεων, π.χ. κυματισμού, ή από μετατόπιση βάρους. Για την απλούστευση του θέματος, οι διάφορες κλίσεις και τ΄ αποτελέσματά ...

                                               

Ροπή ευστάθειας

Το μέγεθος του ζεύγους ευστάθειας εξαρτάται αφενός μεν από το μέγεθος των δυνάμεων αυτού, αφετέρου από την κάθετο μεταξύ αυτών απόσταση, η οποία και ονομάζεται θεωρητικά "μοχλοβραχίονας", GZ. Ροπή ευστάθειας λέγεται το γινόμενο του μήκους του μοχ ...

                                               

Ταλάντωση πλοίου

Έχοντας υπόψη τον ορισμό της ταλάντωσης δια της οποίας χαρακτηρίζεται η οποιαδήποτε παλινδρομική κίνηση ενός σώματος γύρω από τη θέση ισορροπίας του, κατ΄ επέκταση προσδιορίζεται ότι με τον όρο ταλάντωση πλοίου χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους οι ...

                                               

Λέμβος

Η βάρκα είναι ένα μικρό πλωτό μέσο μεταφοράς. Οι βάρκες είναι γενικά μικρότερες από τα σκάφη και τα πλοιάρια. Η κατασκευή μιας βάρκας είναι συνήθως από ξύλο, μέταλλο ή υαλοβάμβακα. Σημειώνεται ότι συνεκδοχικά βάρκα λέγεται και ο χώρος των αεροναυ ...

                                               

Λαντσιόνι

Με το όνομα λαντσιόνι ή λαντσιόνα ή λαντιόνα ονομάζονταν παλαιότερα διάφορες λέμβοι ανάλογα της χρήσης τους. Συγκεκριμένα, "λατσιόνι" έλεγαν μεγάλη λέμβο των ιστιοφόρων πλοίων του άλλοτε ναυτικού που χρησιμοποιούνταν κυρίως για αποεπιβίβαση αποβα ...

                                               

Σωσίβια λέμβος

Σωσίβια λέμβος είναι η λέμβος ειδικής κατασκευής μετά στεγανών διαμερισμάτων, προς πρώρα και προς πρύμνη. Έχει τόσο μεγάλο περιθώριο θετικής πλευστότητας, ώστε δεν βυθίζεται, ακόμη και αν κατακλυσθεί από κύματα. Η όλη κατασκευή και το σχήμα των π ...

                                               

Μηχανικός πλοίου

Ο μηχανικός ενός πλοίου είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία της ή των μηχανών και λοιπών μηχανημάτων. Σε ένα πλοίο υπάρχουν αρκετοί βαθμοί μηχανικών, οι παρακάτω: Πρωτοδεύτερος μηχανικός ο αρχαιότερος β μηχανικός Πρώτος μηχανικός 1 Δεύτερος μ ...

                                               

Ναυτικός ατμολέβητας

Ναυτικοί ατμολέβητες ονομάζονται οι ατμολέβητες των ατμοπλοίων, οι οποίοι και αποτελούν ιδιαίτερης σημασίας τμήμα των κυρίων εγκαταστάσεων πρόωσής των. Με τέτοιους ατμολέβητες είναι επίσης εφοδιασμένα και τα ντηζελοκίνητα πλοία που τροφοδοτούνται ...

                                               

Πρόωση πλοίου

Η θαλάσσια πρόωση είναι ο μηχανισμός ή το σύστημα που χρησιμοποιείται για να δημιουργηθεί ώθηση για να μετακινηθεί ένα πλοίο ή μια βάρκα πάνω στο νερό. Ενώ τα κουπιά και τα πανιά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε μερικά μικρότερα σκάφη, τα περι ...

                                               

RHIB

Το rigid-inflatable boat ή rigid-hulled inflatable boat αποτελεί μία ελαφριά φουσκωτή βάρκα υψηλών επιδόσεων, η οποία διαθέτει σκληρή γάστρα και πλευρικούς ελαστικούς αεροθαλάμους.

                                               

Αποβατική υποστήριξη

Ο όρος Αποβατική υποστήριξη είναι περισσότερο στρατιωτικός και χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό μικρών σχετικά σκαφών που υποστηρίζουν τις στρατιωτικές αποβατικές δυνάμεις κατά τον χρόνο της επιχειρούμενης απόβασης. Τέτοια πλοία "αποβατικής υ ...

                                               

Ατμόπλοιο

Ατμόπλοιο Α/Π ονομάζεται το πλοίο που χρησιμοποιεί, για τη πρόωσή του, ατμομηχανή. Τα ατμόπλοια αντικατέστησαν τα σκάφη που κινούνταν με ιστία, τα ιστιοφόρα. Το πρώτο πλοίο που κατασκευάστηκε να κινείται με ατμομηχανή ήταν το τροχήλατο πλοίο "Κλε ...

                                               

Βαθυσκάφος

Τα βαθυσκάφη είναι ειδικής κατασκευής υποβρύχια σκάφη, που μπορούν να καταδυθούν αυτόνομα σε εξαιρετικά μεγάλα βάθη, εξ ου και η ονομασία τους, με σκοπό την παρατήρηση και εξερεύνηση του βυθού θαλασσών και λιμνών.

                                               

Δρομολογημένο πλοίο

Γενικά δρομολογημένο πλοίο, ή πλοίο γραμμής λεγόμενο και λάινερ, χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε πλοίο που ακολουθεί συγκεκριμένο δρομολόγιο με ειδικό προορισμό και με γνωστους τους χρόνους απόπλου κατάπλου και προσέγγισης ενδιάμεσων λιμένων. Συνεπως ...

                                               

Εμπορικό πλοίο

Ως εμπορικό πλοίο χαρακτηρίζεται, σε αντιδιαστολή των πολεμικών πλοίων, οποιοδήποτε πλοίο δια του οποίου πραγματοποιείται εμπορική πράξη, μεταφέροντας πάσης φύσεως εμπορεύματα, ή επιβάτες, ή οχήματα, ή ζώα, ή εκτελεί βοηθητικές εργασίες ή και υπη ...

                                               

Επιβατηγό πλοίο

Ως Επιβατηγό πλοίο χαρακτηρίζεται το πλοίο εκείνο που κρίνεται κατάλληλο και ειδικό για μεταφορά 12 επιβατών και άνω. Η καταλληλότητα έχει σχέση με ειδικές απαιτήσεις κατά την ναυπήγηση ή μετασκευή του πλοίου, στη στεγανή υποδιαίρεση αυτού, στο ε ...

                                               

Ζωάδικο

Με τον δημώδη όρο ζωάδικο χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μέσο π.χ. φορτηγό πλοίο που διενεργεί ειδικές μεταφορές ζωντανών ζώων. Ειδικά τα φορτηγά πλοία που μεταφέρουν μεγάλο αριθμό ζωντανών ζώων φέρουν στα κύτη αμπάρια τους ιδιαίτερες κατασκευές φρακ ...

                                               

Ημιβυθιζόμενο σκάφος

Με τον όρο ημιβυθιζόμενο σκάφος, ή ημικατακλυζόμενο σκάφος, χαρακτηρίζεται γενικά οποιοδήποτε ναυπήγημα που κατά τη λειτουργία του, ή το σκοπό για τον οποίο ναυπηγήθηκε μπορεί, παραμένοντας στην επιφάνεια του νερού, να εναλλάσσει το βύθισμά του σ ...

                                               

Μύστικο

Το μύστικο ή μίστικο ήταν τύπος πλοίων που εκτελούσε αποστολές ανίχνευσης και μεταφοράς σημαντικών προσώπων και πληροφοριών. Σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά στα χρόνια της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έκτοτε τα χαρακτηριστικ ...

                                               

Μεσογειακό πλοίο

Ως Μεσογειακά πλοία χαρακτηρίζονται κυρίως Φορτηγά πλοία ή Κρουαζιερόπλοια που επιχειρούν πλόες μέσα στη Μεσόγειο θάλασσα. Τα φορτηγά πλοία της κατηγορίας αυτής είναι μικρής χωρητικότητας, συνήθως από 2.000 μέχρι 6.000 τόνους. Ιδιαίτερα στις Συλλ ...

                                               

Περιπολικό

Με τον όρο Περιπολικό λέγεται κάθε υπηρεσιακό μέσον, αυτοκίνητο, σκάφος, ή ελικόπτερο Διωκτικών Αρχών ή Στρατιωτικών Υπηρεσιών με το οποίο εκτελείται περιπολία. Τα περιπολικά αυτοκίνητα πόλεων συνήθως είναι μεγάλου κυβισμού, ώστε να έχουν τη δυνα ...

                                               

Πλοίο άνευ εκτοπίσματος

Αν και ακούγεται περίεργο πώς είναι δυνατόν να υπάρχει πλοίο χωρίς εκτόπισμα εντούτοις ο όρος πλοίο άνευ εκτοπίσματος χαρακτηρίζει τον τύπο εκείνο των πλοίων που κατά την επιχειρησιακή τους ταχύτητα παρουσιάζουν σχεδόν μηδενικό εκτόπισμα, και τού ...

                                               

Πλοίο Μάγκνους

Πλοίο Μάγκνους ή Πλοίο ρότορ ή και Πλοίο Φλέττνερ ονομάζεται ειδικός τύπος πλοίου που φέρει περιστρεφόμενους κυλινδρικούς ιστούς, και η κίνησή του, βασίζεται στο γνωστό φαινόμενο Μάγκνους. Στην ελληνική ο ναυπηγικός αυτός τύπος δεν έχει λάβει ακό ...

                                               

Πλοιάριο

Επειδή κατά τον Κ.Ι.Ν.Δ. πλοίο θεωρείται κάθε σκάφος που κινείται αυτοδύναμα και έχει άνω των 10 κόρων χωρητικότητα, διάκριση που δεν επαναλαμβάνεται στον Κ.Δ.Ν.Δ. ως πλοιάριο χαρακτηρίζεται κάθε σκάφος που έναι κάτω των 10 κόρων χωρητικότητας. Τ ...

                                               

Πλωτό ναυπήγημα

Ως πλωτά ναυπηγήματα ή πλωτά κατασκευάσματα ή βοηθητικά ναυπηγήματα χαρακτηρίζονται σύμφωνα με την ελληνική ναυτική νομοθεσία κάθε πλωτή κατασκευή, ανεξαρτήτου χωρητικότητας ή επάνδρωσης, που προορίζεται όμως να χρησιμοποιηθεί περισσότερο σε σταθ ...

                                               

Πλωτό συνεργείο

Με τον όρο Πλωτό συνεργείο ή Πλοίο συνεργείο χαρακτηρίζεται τύπος πλοίου που είναι εξοπλισμένο με κατάλληλα μηχανήματα και εργαλεία και επανδρωμένο με κατάλληλο προσωπικό, που χρησιμοποιείται κυρίως σε επισκευές σε άλλα πολεμικά πλοία. Συνήθως αυ ...

                                               

Ποντοπόρο

Ως Ποντοπόρο χαρακτηρίζεται ένα πλοίο που διαπλέει τους Ωκεανούς, δηλαδή εκτελεί πλόες σε όλο τον κόσμο, σε αντιδιαστολή με τα ακτοπλοϊκά και τα πλοία που διαπλέουν κλειστές ή περιορισμένες θάλασσες. Το ποντοπόρο επιβατηγό γραμμής συνηθίζεται στη ...

                                               

Ποταμόπλοιο

Το ποταμόπλοιο είναι ένας ιδιαίτερος ναυπηγικός τύπος πλοίου προορισμένου να εκτελεί ταξίδια σε ποτάμια. Πρόκειται για πλοίο πλατύ με μικρό βύθισμα, χωρίς καρίνα, που χρησιμοποιείται γιά μεταφορές μέσα σε ποτάμια, εκεί όπου τα κανονικά πλωτά δεν ...

                                               

Ραδιοτηλεσκοπιοφόρο

Με την ονομασία ραδιοτηλεσκοπιοφόρο, χαρακτηρίζεται στη κοινή ελληνική ναυτική γλώσσα ένας πολύ εξειδικευμένος τύπος πλοίου επί του οποίου φέρονται ραδιοτηλεσκόπια, εξ ου και η ονομασία του. Πρόκειται για τύπο πλοίου επιστημονικών ερευνών και ειδ ...

                                               

Σακολέβα

Σακολέβα ή σακκολέβα ή σακκολαίφη ή λοίπαδος λέγανε παλαιότερα, ως κοινή ονομασία, το ιστίο σχήματος τραπεζοειδούς που έφεραν μικρά πλοιάρια στη πρύμνη τους. Κατ΄ επέκταση με το ίδιο όνομα χαρακτηρίζονταν και τα πλοιάρια αυτά τα οποία είχαν οξεία ...

                                               

Σχεδία

Η σχεδία είναι το αρχαιότερο και πιο απλό μέσο για υδάτινες μεταφορές. Δημιουργείται από ξύλα που συνδέονται μεταξύ τους έτσι ώστε να σχηματίσουν μια πλωτή εξέδρα. Κάποιες σχεδίες είναι φτιαγμένες για να πλέουν με το ρεύμα του ποταμού, ενώ άλλες ...

                                               

Ταχυδρομικό πλοίο

Ως ταχυδρομικό πλοίο χαρακτηρίζεται το πλοίο εκείνο που εκτελεί ταχυδρομικές αποστολές. Ο όρος δεν αποτελεί ιδιαίτερο τύπο πλοίου αλλ΄ αποδίδεται επιπρόσθετα συνήθως σε επιβατηγά πλοία και πορθμεία που εκτελούν τακτικές συγκοινωνίες ή κυκλικά ταξ ...

                                               

Υδρογραφικό

Υδρογραφικό χαρακτηρίζεται το πλοίο εκείνο που κύριο αντικείμενο έχει την Υδρογραφική έρευνα, εφοδιασμένο με κατάλληλα επιστημονικά όργανα και προσωπικό. Τα πλοία αυτά ανήκουν κυρίως στις Υδρογραφικές υπηρεσίες των ναυτικών χωρών, καθώς επίσης κα ...

                                               

Υδροκόπτερο

Το υδροκόπτερο είναι αμφίβιο καταμαράν που κινείται με κινητήρα αεροσκάφους. Το όχημα διαθέτει γάστρα πλοίου, μικρούς τροχούς και πλωτήρες. Ένας αεροπορικός κινητήρας, έλικα και πηδάλιο προωθεί το υδροκόπτερο πάνω από νερό, πάγο, χιόνι και ξηρά. ...