ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 369
                                               

Πραγματική ανάλυση

Πραγματική ανάλυση είναι ένας κλάδος της μαθηματικής ανάλυσης που ασχολείται με τους πραγματικούς αριθμούς και τις πραγματικές συναρτήσεις μίας πραγματικής μεταβλητής. Ειδικότερα, ασχολείται με τις αναλυτικές ιδιότητες των πραγματικών συναρτήσεων ...

                                               

Πυρήνας (γραμμική άλγεβρα)

Στα μαθηματικά, και πιο συγκεκριμένα στη γραμμική άλγεβρα και τη συναρτησιακή ανάλυση, ο πυρήνας ενός γραμμικού μετασχηματισμού L: V → W μεταξύ δύο διανυσματικών χώρων V και W, είναι το σύνολο όλων των στοιχείων v του V για τα οποία L = 0, όπου τ ...

                                               

Συναρτησιακή ανάλυση

Συναρτησιακή ανάλυση είναι ένας κλάδος της μαθηματικής ανάλυσης, ο πυρήνας του οποίου σχηματίζεται από τη μελέτη των διανυσματικών χώρων εφοδιασμένη με κάποιο είδος ορίου που σχετίζεται με τη δομή και των γραμμικών τελεστών που ενεργούν σε αυτούς ...

                                               

Τετραγωνικά ολοκληρώσιμη συνάρτηση

Στα μαθηματικά, μία τετραγωνικά ολοκληρώσιμη συνάρτηση είναι μία πραγματικά - ή κατά τμήματα - αποτιμημένη ως μετρήσιμη συνάρτηση για την οποία το ολοκλήρωμα του τετραγώνου της απόλυτης τιμής της είναι πεπερασμένος αριθμός. Έτσι αν, ∫ − ∞ ∞ | f x ...

                                               

Συσταδοποίηση

Συσταδοποίηση είναι η διαδικασία εκείνη κατά την οποία ένα σύνολο από "αντικείμενα", διαχωρίζονται σε ένα σύνολο από λογικές ομάδες. Η καταχώρηση αντικειμένων σε ίδια ομάδα μεταφράζεται ως ομοιότητα των αντικειμένων αυτών και αντίστροφα. Η ομοιότ ...

                                               

Εύρος

Τα μέτρα απόκλισης δημιουργήθηκαν παράλληλα με τα μέτρα θέσης γιατί δεν επαρκούσαν για να πεγιγράψουν την κατανομή. Το εύρος αποτελεί μέτρο διασποράς. Επηρεάζεται επίσης απο τις ακραίες τιμές. Εύρος είναι η διαφορά μεταξύ της μεγαλύτερης και της ...

                                               

Ομοσκεδαστικότητα

Στη στατιστική, μια ακολουθία ή ένα διάνυσμα τυχαίων μεταβλητών είναι ομοσκεδαστική αν όλες οι τ.μ. στην ακολουθία ή στο διάνυσμα έχουν την ίδια πεπερασμένη διασπορά. μη ύπαρξη αυτής της ιδιότητας ονομάζεται ετεροσκεδαστικότητα. Η υπόθεση ότι σε ...

                                               

Στατιστική περίοδος

Στη Στατιστική με τον όρο περίοδος και εξ αυτού στατιστική περίοδος χαρακτηρίζεται το χρονικό διάστημα που λαμβάνεται υπόψη στη στατιστική έρευνα και στο οποίο ανάγονται τα στατιστικά δεδομένα και τα εξ αυτών στατιστικά στοιχεία. Η περίοδος αυτή ...

                                               

Στατιστικά δεδομένα

Ως στατιστικά δεδομένα χαρακτηρίζονται γενικά οποιαδήποτε εμπειρικά δεδομένα παρατήρησης ή πειράματος που έχουν υποστεί στατιστική επεξεργασία. Τα δεδομένα των παρατηρήσεων και πειραμάτων στατιστικού ενδιαφέροντος συλλέγονται κατά διάφορους τρόπο ...

                                               

Στατιστική σημαντικότητα

Όσον αφορά τις στατιστικές, στατιστική σημαντικότητα επιτυγχάνεται όταν το p-value είναι μικρότερο από το επίπεδο σημαντικότητας. Η p-value είναι η πιθανότητα απόκτησης τουλάχιστον ως ακραία αποτελέσματα, δεδομένου ότι η μηδενική υπόθεση είναι αλ ...

                                               

Πεχαμετρικός δείκτης

Δείκτης είναι χημική ουσία η οποία εάν προστεθεί σε ένα διάλυμα προσδίδει σε αυτό χαρακτηριστικό χρώμα που εξαρτάται απο το pH του διαλύματος. Συνήθως είναι αρκετή μια πολύ μικρή ποσότητα δείκτη. Έτσι, για παράδειγμα, όταν προσθέσουμε λίγες σταγό ...

                                               

Ηλιανθίνη

Ηλιανθίνη ή πορτοκαλί του μεθυλίου είναι η εμπειρική ονομασία της οργανικής χημικής ένωσης που, σύμφωνα με την κατά IUPAC ονοματολογία, ονομάζεται 4-διμεθυλ-αμινο-αζω-βενζενο-4-σουλφανιλικό νάτριο. Η ένωση έχει και ονομασίες όπως 4-φαινυλ-αζω)βεν ...

                                               

Φαινολοφθαλεΐνη

Φαινολοφθαλεΐνη είναι η εμπειρική ονομασία της οργανικής χημικής ένωσης που, σύμφωνα με την κατά IUPAC ονοματολογία, ονομάζεται 3.3-δι-2-βενζοφουραν-1-όνη. Η ένωση έχει αρκετές ακόμα ονομασίες όπως 2-μεθυλο)βενζοικό οξύ, 3.3-διφθαλίδιο, 3.3-δι-1- ...

                                               

Κολονοσκόπηση

Η κολονοσκόπηση είναι η ενδοσκοπική εξέταση του παχέος εντέρου και του τελικού μέρους του λεπτού εντέρου με τη χρήση μικροσκοπικής κάμερας που εφάπτεται σε έναν σωλήνα, ο οποίος εισάγεται από τον πρωκτό. Η εξέταση μπορεί να οδηγήσει σε οπτική διά ...

                                               

Βιοψία

Η βιοψία είναι η ιατρική εξέταση η οποία περιλαμβάνει τη λήψη εντός τμήματος ιστού ώστε να καθοριστεί η παρουσία ή η έκταση μιας νόσου. Η λήψη της γίνεται από χειρουργό, επεμβατικό ακτινολόγο ή επεμβατικό καρδιολόγο και το ιστικό τεμάχιο εξετάζετ ...

                                               

Βρογχοσκόπηση

Η βρογχοσκόπηση είναι η διαδικασία κατά την οποία ο γιατρός εξετάζει τους μεγάλους αεραγωγούς του ασθενούς, οι οποίοι είναι οι κύριες οδοί που μεταφέρουν αέρα στους πνεύμονες. Το βρογχοσκόπιο οπτικών ινών είναι η συνήθως χρησιμοποιούμενη συσκευή ...

                                               

Βυθοσκόπηση

Βυθοσκόπηση λέγεται η επισκόπηση του οφθαλμικού βυθού, δηλαδή ο έλεγχος του αμφιβληστροειδούς χιτώνα και του υαλοειδούς, με στόχο να διαγνωσθούν έγκαιρα εκείνες οι οφθαλμικές παθήσεις που αφορούν το εσωτερικό του οφθαλμού. Η κόρη είναι μια οπή μέ ...

                                               

Δοκιμασία ανοχής στην γλυκόζη

Η δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη είναι ιατρική διαγνωστική εξέταση κατά την οποία καταναλώνεται από τον ασθενή γλυκόζη και ακολούθως γίνονται τακτικές μετρήσεις γλυκόζης στο αίμα, ώστε να διαπιστωθεί ο ρυθμός με τον οποίον αυτή μεταβολίζεται από το ...

                                               

Κολποσκόπηση

Η Κολποσκόπηση είναι εξέταση του τραχήλου της μήτρας με μια οπτική συσκευή, εφοδιασμένη με ισχυρό φωτισμό και μεγεθυντικούς φακούς. Πραγματοποιείται με την εισαγωγή στον κόλπο ενός ειδικού οργάνου που διαστέλλει τα τοιχώματά του, επιτρέποντας μας ...

                                               

Κυστεοσκόπηση

Η κυστεοσκόπηση είναι μία ουρολογική παρεμβατική εξέταση, κατά την οποία ο ειδικός Ουρολόγος επισκοπεί την ουροδόχο κύστη. Η εξέταση αυτή μπορεί να εκτελεσθεί στον άνδρα, την γυναίκα ακόμα και στα παιδιά για καθαρά διαγνωστικούς λόγους. Το κυστεο ...

                                               

Μέθοδος ELISA

Η ELISA είναι βιοχημική μέθοδος ανίχνευσης της παρουσίας ενός αντισώματος ή ενός αντιγόνου σε ένα δείγμα. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: Αρχικά, ένα αντίσωμα προσκολλάται πάνω σε μία σταθερή επιφάνεια Elisa sandwich ...

                                               

Μονοκρυσταλλική κεφαλή υπερήχου

Η τεχνολογία της μονοκρυσταλλικής κεφαλής στα ιατρικά διαγνωστικά μηχανήματα συμβάλλει στην πιο αξιόπιστη και ομοιόμορφη απόδοση, σε συνδυασμό με βασικές τεχνολογίες απεικόνισης εικόνας σε μηχανήματα διαγνωστικού υπερήχου. Ο ενιαίος κρύσταλλος έν ...

                                               

Σιαλενδοσκόπηση

Η σιαλενδοσκόπηση είναι μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική που βοηθά στην διάγνωση παθήσεων των πόρων των σιελογόνων αδένων όπως επίσης και στην ασφαλή και αποτελεσματική αντιμετώπιση ορισμένων από αυτών, όπως είναι απόφραξη του πόρου ενός σιελογόνο ...

                                               

Τεστ γαλακτόζης

Με τον περισσότερο καθιερωμένο όρο τεστ γαλακτόζης, ή επισημότερα δοκιμασία ανοχής γαλακτόζης ", ονομάζεται ειδική ιατρική μέθοδος προκειμένου να εκτιμηθεί η ηπατική λειτουργια. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι το ήπαρ υπό φυσιολογική λει ...

                                               

Γερμανικό κλειδί

Το Γερμανικό κλειδί είναι εργαλείο με το οποίο συσφίγγονται κοχλίες και διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις ανάλογα με το μέγεθος της κεφαλής του κοχλία. Χρησιμοποιείται και για να μένει σταθερό ένα περικόχλιο, καθώς στρέφεται ο κοχλίας στον οποίο ...

                                               

Κατσαβίδι

Το κατσαβίδι είναι ένα εργαλείο για την τοποθέτηση ή αφαίρεση βιδών. Ένα χαρακτηριστικό κατσαβίδι αποτελείται από μια κυλινδρική λαβή και έναν μεταλλικό άξονα. Όπως πολλά εργαλεία, έτσι και το κατσαβίδι υπάρχει και σε ηλεκτροκίνητη μορφή, ενώ σε ...

                                               

Μυστρί

Το μυστρί είναι οικοδομικό εργαλείο που χρησιμεύει κυρίως στο σοβάτισμα των κτιρίων. Μοιάζει με μικρό φτυάρι με κοντή ξύλινη χειρολαβή και τριγωνική μεταλλική λάμα. Στην οικοδομή συνδυάζεται συνήθως με το πηλοφόρι. Με πιο στρογγυλεμένη λάμα χρησι ...

                                               

Ξύστρα

Η ξύστρα είναι μια συσκευή για το ακόνισμα του σημείου γραφής ενός μολυβιού ή μίας ξυλομπογιάς με το ξύρισμα της φθαρμένης επιφάνειας του. Οι ξύστρες μπορεί να λειτουργούν χειροκίνητα ή με έναν ηλεκτρικό κινητήρα. Ιστορία Ακονιστήρες, ένα μολύβι ...

                                               

Πένσα

Η πένσα είναι ένα εργαλείο χειρός, που χρησιμοποιείται για να πιάνει σφιχτά διάφορα αντικείμενα. Πιθανότατα προήλθε από την τσιμπίδα που ήταν σε χρήση στην Ευρώπη κατά την Εποχή του Χαλκού προκειμένου να πιάνουν τα καυτά μέταλλα. Χρησιμοποιείται ...

                                               

Σφυρί

Το σφυρί είναι σιδερένιο συνήθως εργαλείο με λαβή, συνήθως ξύλινη αλλά και μεταλλική. Χρησιμοποιείται για το κάρφωμα προκών, για το σπάσιμο σκληρών αντικειμένων, για την κατεργασία μετάλλων κ.ά.

                                               

Φτυάρι

Το φτυάρι είναι ένα εργαλείο για την μετατόπιση χαλαρών υλικών όπως ο άνθρακας, το χιόνι, το χώμα, ή η άμμος. Χρησιμοποιείται στη δόμηση, την κηπουρική και τον αγροτικό τομέα. Είναι ένα συνήθως χειροκίνητο εργαλείο, σε μεγαλύτερες, μη χειροκίνητε ...

                                               

EIGRP

Το EIGRP είναι ένα πρωτόκολλο δρομολόγησης δικτύων υπολογιστών, αναπτυγμένο από την εταιρεία Cisco Systems, και βασισμένο στο παλιότερο πρωτοκόλλο IGRP. Ανήκει στην κατηγορία των πρωτοκόλλων Διανύσματος απόστασης, και είναι βελτιστοποιημένο αφ εν ...

                                               

Interior Gateway Protocol

Ένα πρωτόκολλο εσωτερικών πυλών είναι ένα πρωτόκολλο δρομολόγησης το οποίο χρησιμοποιείται στο εσωτερικό ένος αυτόνομου συστήματος. Τα πιο ευρεώς χρησιμοποιούμενα IGP είναι το Routing Information Protocol, το Open Shortest Path First, και το IS-I ...

                                               

Open Shortest Path First

Το open shortest path first είναι ιεραρχικό πρωτόκολλο δρομολόγησης εσωτερικών πυλών) με βάση την κατάσταση της σύνδεσης, για δρομολόγηση σε δίκτυα υπολογιστών. Ο αλγόριθμος του Dijkstra, που εφαρμόζεται για να υπολογιστεί το δέντρο ελάχιστης δια ...

                                               

Έλα στη θέση μου (4ος κύκλος)

Ο 4ος κύκλος της σειράς Έλα στη θέση μου είναι ο 4ος κύκλος της ομώνυμης κωμικής τηλεοπτικής σειράς παραγωγής 2016–2020, η οποία βασίζεται στην Κολομβιανή τηλενουβέλα "Nuevo Rico Nuevo Pobre" και προβάλλεται από τον τηλεοπτικό σταθμό Alpha TV. Το ...

                                               

Εξ αδιαιρέτου

Μια σχεδιάστρια μόδας και ένας τεχνοκράτης που έχουν χρόνια ζήσει στην Αμερική, αλλά δε γνωρίζονται μεταξύ τους, κληρονομούν και αναγκάζονται να συγκατοικήσουν σε μια μονοκατοικία της Κηφισιάς, που περιέρχεται και στους δύο "εξ αδιαιρέτου".

                                               

Πανδημία COVID-19 στη Βουλγαρία

Η Πανδημία COVID-19 στη Βουλγαρία είναι μέρος της παγκόσμιας πανδημίας της νόσου του κορανοϊού 2019 που προκαλείται από σοβαρό οξέος αναπνευστικό σύνδρομο. Ο ιός επιβεβαιώθηκε ότι εξαπλώθηκε στη Βουλγαρία όταν επιβεβαιώθηκαν οι πρώτες περιπτώσεις ...

                                               

Πανδημία του κορονοϊού στην Βραζιλία το 2020

Η Πανδημία COVID-19 προκλήθηκε από τον Κορονοϊό SARS-CoV-2 ο οποίος εξαπλώθηκε και στη Βραζιλία από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 και έπειτα, όταν διαπιστώθηκε για πρώτη φορά θετικό τεστ σε άτομο που επέστρεψα από ταξίδι στην Ιταλία στο Σάο Πάολο. Η στ ...

                                               

Πανδημία COVID-19 στην Κροατία

Η πανδημία COVID-19 στην Κροατία είναι μέρος της παγκόσμιας πανδημίας της νόσου του κορανοϊού 2019 που προκαλείται από το σοβαρό οξέος αναπνευστικό σύνδρομο coronavirus 2. Η πρώτη περίπτωση στη Δημοκρατία της Κροατίας αναφέρθηκε στο Ζάγκρεμπ στις ...

                                               

Πανδημία του κορονοϊού στο Μεξικό το 2020

Η πανδημία του κορονοϊού του 2020 στο Μεξικό είναι μέρος της εν εξελίξει παγκόσμιας πανδημίας της ασθένειας κορονοϊού 2019, την οποία προκαλεί ο κορονοϊός SARS-CoV-2. Στο Μεξικό το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα ανακοινώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου του ...

                                               

Πανδημία COVID-19 στην Εσθονία

Η πανδημία COVID-19 στην Εσθονία είναι μέρος της εν εξελίξει παγκόσμιας πανδημίας της ασθένειας του κορονοϊού 2019, η οποία προκαλείται από τον ιό SARS-CoV-2. Στις 27 Φεβρουαρίου 2020 επιβεβαιώθηκε η μετάδοση του ιού στην Εσθονία, όταν το πρώτο κ ...

                                               

Πανδημία του κορονοϊού στο Κράτος της Παλαιστίνης

Τα πρώτα κρούσματα της ασθένειας του κορονοϊού 2019 στο Κράτος της Παλαιστίνης επιβεβαιώθηκαν στις 5 Μαρτίου 2020. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι τα κρούσματα είχαν εντοπιστεί σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή της Βηθλεέμ, όπου μια ομ ...

                                               

Πανδημία COVID-19 στην Τουρκία

Το πρώτο κρούσμα της πανδημίας του κορονοϊού 2019-2020 επιβεβαιώθηκε στην Τουρκία στις 10 Μαρτίου 2020. Ωστόσο, υπήρξαν αναφορές στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με ενδεχόμενη συγκάλυψη του πραγματικού αριθμού περιπτώσεων, με σημαντικές ανησυχίες σχετ ...

                                               

Αραουάκοι

Οι Αραουάκοι ή Αραουάκ είναι μία από τις φυλές των ιθαγενών λαών των Δυτικών Ινδιών. Η πληθυσμιακή αυτή ομάδα ανήκει στην οικογένεια της γλώσσας των Αραουάκων. Μετανάστευσαν από τη Νότια Αμερική μέσω των Μεγάλων Αντιλών της Καραϊβικής στις Μπαχάμ ...

                                               

Γουαρανί (φυλή)

Οι Γουαρανί είναι μια ομάδα πολιτισμικά συσχετιζόμενων ιθαγενών φυλών της Νότιας Αμερικής. Διακρίνονται από τους Τουπί εξαιτίας της χρήσης της γλώσσας Γουαρανί. Η φυλή Γουαρανί είναι διεσπαρμένη στην Παραγουάη, την επαρχία Μισιόνες της Αργεντινής ...

                                               

Καραΐβοι

Οι Καλινάγος, Καραΐβοι ή Καρίμπ, είναι αμερικάνικος ιθαγενής λαός με καταγωγή τα βόρεια της Βενεζουέλας που μετανάστευσε προς τα νησιά της Καραϊβικής κατά τα τέλη του 9ου αιώνα μ.Χ. Η διεθνής ονομασία των "Καραΐβων" τους αποδόθηκε οριστικά το μετ ...

                                               

Ονειροπαγίδα

Ονειροπαγίδες κατασκεύασαν αρχικά οι Ινδιάνοι Τσιπέουα ή αλλιώς Οτζίμπουε. Το αντικείμενο στη γλώσσα τους ονομάζεται asabikeshiinh. Τις κατασκεύαζαν πλέκοντας σε δίχτυ κλωστές από νεύρα μέσα σε στεφάνια από ξύλο ιτιάς, με μια πλέξη που θύμιζε ιστ ...

                                               

Παταγόνες

Παταγόνες ονομάζονται οι ινδιάνικοι λαοί που μένουν στο ακραίο νότιο τμήμα της Αργεντινής, ανήκουν στην παμπεανική φυλή και μιλούν δική τους γλώσσα, την "τσονέκ" ή "τσονέκα". Οι λαοί αυτοί χαρακτηρίζονται με το όνομα Τεχουέλτσε το οποίο προέρχετα ...

                                               

Εθνική επέτειος της Αστυνομίας (Αίγυπτος)

Η Εθνική επέτειος της Αστυνομίας, ή "Εθνική Ημέρα της Αστυνομίας" είναι μία από τις επίσημες εθνικές επετείους – επίσημες αργίες – της Αιγύπτου, που εορτάζεται κατ΄ έτος στις 25 Ιανουαρίου. Κατά την επέτειο αυτή εορτάζεται η μνήμη των 40 περίπου ...

                                               

Θεώρημα Γιούρκατ-Ρίχερτ

Το θεώρημα Γιούρκατ-Ρίχερτ είναι μαθηματικό θεώρημα στη θεωρία του κόσκινου. Είναι ένα βασικό συστατικό σε αποδείξεις του θεωρήματος του Τσεν σχετικά με την εικασία του Γκόλντμπαχ. Αποδείχθηκε το 1965 από τους Βόλφγκανγκ Μπ. Γιούρκατ και Χανς-Έγκ ...